มอบเงินให้กับพี่ตูน เพื่อนำเงินมาสมทบให้กับ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

Posted by:

นางสาวเพ็ญ รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา เป็นตัวแทนมอบเงินให้กับพี่ตูน เพื่อนำเงินมาสมทบให้กับ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ลานพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง25487500_1537875086291055_844287088348603842_o 25440347_1537875076291056_3469841663843640619_o 25439962_1537875839624313_4377342247603273541_o 25487445_1537875489624348_4573796335236541036_o 25487564_1537875582957672_3494733063527241569_o 25488116_1537875239624373_3265020145800138710_o 25488381_1537875396291024_2869496304954685166_o 25542293_1537875286291035_1791091419614680258_o 25532292_1537875806290983_8823192120127219119_o 25532192_1537875502957680_3030200421786338607_o 25532018_1537875666290997_2223465183510352025_o 25440038_1537875639624333_1918689539366554303_o 25440272_1537875922957638_3300600852853812030_o 25487459_1537875959624301_6463927245533068979_o 25487617_1537875259624371_3076274767574776256_o 25588043_1537876032957627_3048616896951238196_o