ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคามอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตรปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา เป็นตัวแทน กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน ในวันที่ 20 ธันวาคม 256025588002_1537881636290400_7117151305516857020_o 25626201_1537881579623739_5425786290941131810_o 25587083_1537881556290408_883642944333839083_o 25487502_1537881512957079_4568751499948905214_o