ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสมอทอง จังหวัดสุราษธานี

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคามอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตรปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา เป็นตัวแทน กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสมอทอง จังหวัดสุราษธานี นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ โครงการอบรม สัมมนาแวะดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มผู้นำ วันที่ 20 ธันวาคม 256025440197_1537886542956576_1622100011843239479_o 25398238_1537886226289941_6888268672389910084_o 25439966_1537886326289931_3789096466803907546_o 25440022_1537886199623277_6207717815557874271_o 25440351_1537886156289948_6560841799401834062_o 25531815_1537886469623250_2931848314548657805_o 25488217_1537886472956583_3992072212480045035_o 25487140_1537886049623292_5757578394882803571_o 25440031_1537885972956633_2334252860256266801_o 25488274_1537886039623293_7023502648995163853_o 25488067_1537885766289987_5606383042009402256_o 25626186_1537885752956655_8176886654747054635_o