“ต้อนรับคณะดูงาน จากจังหวัดจันทบุรี”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากเทศบาลตำบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี นำโดยนาย ประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม เพื่อนำผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ศึกษาดูงานใน เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 4 5 6 7 8