ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเต่า จังหวัดชัยภูมิ

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเต่า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมศึกษาดูงานใน โครงการ อบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลเกาะคา26233420_1552169121528318_8508634764450352915_o 26240946_1552159781529252_1841888681926207716_o 26172672_1552159808195916_8466258899323901566_o 26220435_1552159581529272_4285635975836592763_o 26172778_1552159448195952_4029711595580566370_o 26173745_1552159471529283_8439238521430246491_o 26233137_1552159558195941_8676485973541514694_o