ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการไถกลบขยะบริเวณบ่อขยะศูนย์ประสานงานและบริหารจัดการขยะฯ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

1 001 2 001 3 001 4 001