ต้อนรับคณะดูงานจาก ทต.ท่าหลวง จังหวัดอยุธยา

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะดูงานจาก ทต.ท่าหลวง จังหวัดอยุธยา โดยมีนายคณพศ ปทุมรังคกุลสุข นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14