ต้อนรับคณะดูงานจากอบต.ปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นายธวัช ดูงาม รองประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะคาและนายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากอบต.ปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายปรีชา นาบุญ นายกเทศมนตรีอบต.ปริก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านขยะมูลฝอยและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25