ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.เกาะสะท้อน จังหวัดนราธิวาส

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.เกาะสะท้อน จังหวัดนราธิวาส โดยมีรองนายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร้านค้าแต่ไม่ขาย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17