ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และนายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายประเสริฐ แช่มเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 4 5 6 7 8