การประชุมผู้ประกอบการศูนย์อาหาร เทศบาลตำบลเกาะคา

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคาและนางณิสรา พรมแก้วงาม ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้มีการชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการตลาดของผู้ประกอบการศูนย์อาหาร เทศบาลตำบลเกาะคา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 4 5