การแสดงวัฒนธรรมของชาวล้านนา ภายในงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว”

Posted by:

เทศบาลตำบลเกาะคา นำโดยท่านนายกเทศมนตรี นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู ได้รับมอบหมายจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้จัดการแสดงวัฒนธรรมของชาวล้านนา ภายในงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว” ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
โดยการแสดงประสบความสำเร็จอย่างที่ยิ่ง ได้รับคำชื่นชมจากผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ว่าสามารถแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวล้านนาได้อย่างอ่อนช้อยสวยงามเป็นยิ่งนัก28056603_1667902846565521_957992424712323232_n
52428 52441 27972034_1667903373232135_2885550407727646324_n 27972190_1667903016565504_4619652547215716703_n 27972939_1667903253232147_2831397769610260701_n 27973722_1667903169898822_7769686742707587733_n 28056228_1667903259898813_4271585012395639744_n 28056492_1667902856565520_247907905289580482_n 28056628_1667903283232144_4540419284461132249_n 28056824_1667903163232156_3067500772467744485_n 28166633_1667903296565476_5065913647618239711_n 28166677_1667903363232136_2604274018396036007_n 28168822_1667903109898828_4284058639898428312_n 28277132_1667902906565515_8251419945228970277_n