กิจกรรมอบรมการให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับชุมชนและพระภิกษุสามเณรที่วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อยร่วมกับโรงพยาบาลเกาะคา

Posted by:

ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลเกาะคา นำโดย นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา จัดกิจกรรมอบรมการให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับชุมชนและพระภิกษุสามเณรที่วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อยร่วมกับโรงพยาบาลเกาะคา จากนั้นก็ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการลดโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง64716080_2327561493932983_2561154733079265280_n 64731257_2327568353932297_2894604951579787264_n 64428472_2327561517266314_14592825698025472_n 64709845_2327568420598957_8582079264319340544_n