โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคา

Posted by:

เช้านี้ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคา ในโครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคา โดยมีกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน”โดย นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคาและการบรรยายเรื่อง”แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมตามวัย” โดยได้รับเกียรติ จาก นายเดวิด มณียศ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลเกาะคา เป็นวิทยากร ร่วมกับ นางสาวอารี แสงเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย64639461_2270911189654104_5750105033383346176_n_2270911182987438 64670463_2270911312987425_9130939169504231424_n_2270911309654092 64738313_2270910652987491_4589132887458054144_n_2270910649654158 64769379_2270910852987471_3338294293235236864_n_2270910849654138 64771879_2270911929654030_3259692826895581184_n_2270911926320697 64773208_2270910159654207_632746178458419200_n_2270910156320874 64775632_2270910809654142_4140423630976712704_n_2270910806320809 64802105_2270911659654057_6300967668933459968_n_2270911656320724 64806555_2270911516320738_5761148502402924544_n_2270911512987405 64912721_2270910552987501_1520451352298258432_n_2270910549654168 64913098_2270910422987514_2852128128749273088_n_2270910419654181 64914721_2270910282987528_2047562157276528640_n_2270910279654195 64981568_2270911132987443_1209870305640579072_n_2270911126320777 64991358_2270911569654066_6117741847235264512_n_2270911566320733 65008655_2270911836320706_3134131072904724480_n_2270911832987373 65072866_2270910696320820_3168117900737249280_n_2270910692987487 65089361_2270910366320853_1653606939180924928_n_2270910362987520 65138725_2270911439654079_5214585215015452672_n_2270911436320746 65159281_2270911066320783_2520431356417146880_n_2270911062987450 65165382_2270911376320752_3840938258666094592_n_2270911372987419 65191301_2270910962987460_51929311409602560_n_2270910959654127 65246869_2270910222987534_8518101762190606336_n_2270910219654201 65309796_2270911009654122_480827137884946432_n_2270911006320789 65311060_2270911749654048_3229795898850541568_n_2270911746320715