โครงการลดอุบัติเหตุทางการจราจรในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา

Posted by:

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมโครงการลดอุบัติเหตุทางการจราจรในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา โดยเรียนเชิญวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรเกาะคา มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฏหมายจราจร และฝึกปฏิบัติงานจราจร” รวมถึงได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มาบรรยายในหัวข้อ ” พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” และ วิทยากรจาก โรงพยาบาลเกาะคา มาบรรยาย เรื่อง “การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ของโรงเรียนอนุบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานสอดแทรกไปกับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจราจร และ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ นายมานพ ภัคเนียรนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้64529891_2274824739262749_1583409787536670720_o_2274824725929417 64903605_2274826612595895_8565763478130786304_o_2274826599262563 64914722_2274826479262575_2277015927457316864_o_2274826475929242 64918178_2274826822595874_723492549590777856_o_2274826815929208 64928235_2274826519262571_6674719012976328704_o_2274826509262572 64930232_2274824822596074_2172536368331227136_o_2274824819262741 64938539_2274826565929233_8496527759210708992_o_2274826559262567 64941210_2274825292596027_8790336413116661760_o_2274825282596028 64950491_2274826355929254_4602763056366223360_o_2274826345929255 64958714_2274825425929347_2064458691762978816_o_2274825412596015 64981492_2274825049262718_6128987364401348608_o_2274825045929385 65091464_2274826122595944_137283660339478528_o_2274826119262611 65105064_2274825405929349_3324627277802635264_o_2274825399262683 65116447_2274825212596035_2720668766185717760_o_2274825205929369 65116447_2274825575929332_724037580940640256_o_2274825562596000 65128831_2274826302595926_5253225910496133120_o_2274826295929260 65131773_2274824729262750_5748819523901849600_o_2274824722596084 65181719_2274825002596056_3405743898465665024_o_2274824995929390 65214821_2274825115929378_5344333943644618752_o_2274825092596047 65275190_2274825709262652_8612846756465475584_o_2274825702595986 65303530_2274827409262482_6705194060799279104_o_2274827402595816 65318937_2274826205929269_3896128781693222912_o_2274826202595936 65387556_2274826645929225_8231172168424095744_o_2274826642595892 65437905_2274826705929219_8384266105891323904_o_2274826702595886 65466049_2274826039262619_2626919594438164480_o_2274826032595953 65525545_2274826332595923_6048681221246943232_o_2274826329262590 65526083_2274824719262751_2119984862189322240_o_2274824709262752 65557777_2274825385929351_8946945798495535104_o_2274825382596018 65580683_2274826225929267_8852454151456555008_o_2274826219262601 65595844_2274824935929396_4447160935307542528_o_2274824929262730 64652059_2274825485929341_8023529921504608256_o_2274825479262675