เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทางถนนบ้านผึ้ง ซอย 4 ทั้งสองข้าง ตั้งแต่ถนนพหลโยธินสายเก่าหน้าโรงพยาบาลเกาะคา ไปทางสะพานบ้านนาเวียง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by: