เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านเหล่า ซอย 11 ริมถนนฝั่งบ้านเลขที่ 31/21 และขยายไหล่ทางฝั่งตรงกันข้าม บริเวณตั้งแต่ทางแยก ซอย 2 ถึงสี่แยก

Posted by: