เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนบ้านแม่ปูน ซอย 1 บริเวณตั้งแต่ทางแยกถนนพหลโยธินสายเก่า (ตลาดสดเกาะคา) ถึงประตูศูนย์กระจากสินค้าไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by: