เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนในบ้านผึ้ง บริเวณตั้งแต่เชิงสะพานบ้านนาเวียงเข้าไปในหมู่บ้านจัดสรรศุภลักษณ์และถนนซอย 1 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 300 และหน้าบ้านเลขที่ 220/1 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by: