เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในบ้านผึ้ง บริเวณตั้งแต่เชิงสะพานบ้านนาเวียงเข้าไปในบ้านจัดสรรศุภลักษณ์และถนนบ้านผึ้งซอย 1 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 300 และหน้าบ้านเลขที่ 220/1 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by: