วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

Posted by:

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และนายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (แบงค์ชาติเก่า) จังหวัดลำปาง

a40 a41 a42 a43 a44