อบรม การใช้ถนนอย่างปลอดภัย

Posted by:

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดโครงการวิจัยและพัฒนาชุดคู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อการใช้ถนนอย่างปลอดภัย ระยะที่ 2 พื้นที่เทศบาลตำบลเกาะคา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลเกาะคา และวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการใช้ถนนอย่างปลอดภัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8