มหาลัยสงฆ์นครน่าน ดูงาน

Posted by:

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา

b10 b11 b12 b13 b14