กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

Posted by:

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเกาะคา นำโดย นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ตามนโยบายของรัฐบาล

b15 b16 b17 b18 b19