อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างพลังแกนนำสุขภาพ

Posted by:

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิด อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างพลังแกนนำสุขภาพเยี่ยมเยือนและคัดกรองทุกกลุ่มวัย ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐ และมีนายนิรุทธิ์ ปัญญาดี ประธานสภาเทศบาล, นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลฯ และ นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีและให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากนายชาญยุทธ คำวัน สาธารณสุขอำเภอเกาะคา กล่าวทักทายและให้กำลังใจ พร้อมทั้งได้รับเกียรติวิทยากร จาก โรงพยาบาลเกาะคา, รพ.สต. บ้านน้ำล้อม, รพ.สต. บ้านท่าผา, รพ.สต. บ้านศาลาไชย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา

b20 b21 b22 b23 b24 b25 b26