รณรงค์เคาะประตูบ้าน เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้ชุมชนบ้านผึ้ง คัดแยกขยะในครั้วเรือน

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นำผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แกนนำชุมชนบ้านผึ้ง จัดเวทีข่วงผญ๋า และเดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้ชุมชนบ้านผึ้ง คัดแยกขยะในครั้วเรือน ตลอดจนรับบริจาคขยะเพื่อทอดผ้าป่าขยะ ในโครงการรณรงค์ถนนปลอดถัง และส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ปลุกจิตสำนึกของประชาชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ณ กลุ่มไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียกของชุมชนบ้านผึ้ง

18620692_1333470956731470_8696561972076578319_o 18620758_1333472353397997_5547877965744699400_o 18620767_1333471353398097_2627052652689687483_o 18620802_1333471120064787_33173562568824845_o 18620815_1333472196731346_8390610417272095655_o 18623204_1333471920064707_279893460771831327_o 18623224_1333472513397981_7190285259848851850_o 18623291_1333471330064766_7186193149398062214_o 18623445_1333472186731347_4801665366236126455_o 18671376_1333471343398098_1873141893550814219_o 18671408_1333472160064683_7866465562207152991_o 18671430_1333471936731372_67284368648724267_o 18671585_1333471130064786_7557802339589858692_o 18671608_1333470343398198_4314017555022884017_o 18672950_1333471683398064_5478976166409687698_o 18673264_1333472503397982_5703621843342587696_o 18699649_1333471643398068_2678189241216755184_o 18699673_1333471253398107_2747791267034597254_o 18700364_1333471100064789_3455449685759720742_o 18700759_1333472766731289_3863877571422994286_o 18738532_1333471646731401_8897994851853773463_o 18738688_1333471540064745_3165230923740194522_o 18738989_1333471640064735_8670441606831318879_o